Chương trình triển lãm 2024 CARDLO - Các chất phụ gia nhựa

January 19, 2024

tin tức mới nhất của công ty về Chương trình triển lãm 2024 CARDLO - Các chất phụ gia nhựa

Chương trình triển lãm 2024 CARDLO - Các chất phụ gia nhựa

 

Triển lãm    Ngày    Thùng số.       Địa chỉ      
Động vật sinh học 23-26 JAN FA12 MOSCOW, RUSSIA
Triển lãm Quảng Đông Tháng 4 năm 2024 / Quảng Châu, Trung Quốc
Trung Quốc 23-26 APRIL 8.2J38 SHANGHAI, Trung Quốc
Triển lãm Quảng Đông Tháng 8 năm 2024 / Quảng Châu, Trung Quốc

 

Sản phẩm triển lãm:

  • Glycerin monostearate chưng cất E471 GMS99/DMG95
  • Glycerin monostearate GMS40 (Mono và Diglycerides)
  • Glycerol Monolaurate E471 GML90
  • Động vật nuôi

tin tức mới nhất của công ty về Chương trình triển lãm 2024 CARDLO - Các chất phụ gia nhựa  0