Gửi tin nhắn
GUANGDONG CARDLO BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
Công ty
Sản phẩm
E471 Chất nhũ hóa thực phẩm
Chất nhũ hóa cấp thực phẩm
Chất nhũ hóa thực phẩm tự nhiên
Monoglyceride chưng cất
Mono và diglycerid
Glycerol Monostearate
Chất nhũ hóa bánh cải tiến
Nguyên liệu làm bánh
Este axit béo Sorbitan
Lecithin không biến đổi gen
Chất nhũ hóa bánh mì
Chất nhũ hóa bánh mì
Chất nhũ hóa kem
Glycerol Monolaurate
GEL LÀM BÁNH
chất bôi trơn PVC
Chất phụ gia bọt EPE
Chất phụ gia chống tĩnh