CARDLO đã có một triển lãm rất thành công trong Fi Europe ở Frankfurt Đức

December 14, 2023

tin tức mới nhất của công ty về CARDLO đã có một triển lãm rất thành công trong Fi Europe ở Frankfurt Đức

CARDLO đã có một triển lãm rất thành công trong Fi Europe ở Frankfurt Đức.

 

Nhà sản xuất chuyên nghiệp các monoglyceride chưng cất, mono- và diglycerides axit béo, Sorbitan monostearate, PGE, SMS, GMS, DMG, SPAN60, SSL, CSL, DATEM, GML, vv

 

 

tin tức mới nhất của công ty về CARDLO đã có một triển lãm rất thành công trong Fi Europe ở Frankfurt Đức  0