Fi Châu Phi 2023 đang đến! Chào mừng đến với gian hàng của chúng tôi!

May 20, 2023

tin tức mới nhất của công ty về Fi Châu Phi 2023 đang đến! Chào mừng đến với gian hàng của chúng tôi!

CARDLO, nhà sản xuất hàng đầu monoglyceride chưng cất, mono-và diglyceride, GMS40, DMG95, chất nhũ hóa thực phẩm E471.

 

Chúng tôi sẽ tham dự chương trình Fi Châu Phi tại Cairo, Ai Cập.Chào mừng đến với gian hàng của chúng tôi!

 

tin tức mới nhất của công ty về Fi Châu Phi 2023 đang đến! Chào mừng đến với gian hàng của chúng tôi!  0